Stockholmsbyggmästarna utgörs av företagen: Anders Bodin Fastigheter AB, Byggnadsfirman Erik Wallin AB, Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, Folkhem Produktion AB,
Järntorget Bostad AB,
Lennart Ericsson Fastigheter AB,
Olov Lindgren AB, Q-gruppen AB, Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB och Åke Sundvall AB.

Vilka är vi?

Dessa tio företag har en mycket stark och långsiktig förankring i Stockholm. Vi representerar flera generationer av byggmästartraditioner och producerar en variationsrik, prisvärd bebyggelse av hög kvalitet. Upplåtelseformen är såväl hyresrätt som bostadsrätt och äganderätt. Vi har även stor erfarenhet av drift och förvaltning av bostäder och lokaler. Stockholmsbyggmästarna är alltid beredda att ta en mycket aktiv roll i alla skeden av projektens genomförande. Fram till lagakraftvunnnen plan drivs projekten sammanhållet, med gemensam projektledning och en samordnande arkitekt. Därefter sker en uppdelning av byggrätterna mellan de enskilda byggmästarna som i sin tur detaljprojekterar, bygger och i förekommande fall även förvaltar bostäderna.

OM BYGGMÄSTARNA

Att arbeta tillsammans med Stockholmsbyggmästarna ger en mångfald av upplåtelseformer och en varierande utformning av bebyggelsen. Det ger den omväxlande miljö som man återfinner i en stads mest uppskattade områden. Enhetligheten finner man i en långsiktigt hållbar kvalitetsnivå och en omsorg om kunden.

MER INFORMATION?

Ladda ner vår broschyr (pdf) eller läs mer om respektive företag genom att klicka på logotyperna.

Academica

Stockholmsbyggmästarna har av exploateringsnämnden tilldelats en tidig markreservation för ca 400 bostäder i området öster om Valhallavägen mellan Roslagstull och KTH. Programarbetet är nu klart och visar att området kan rymma ca 900 bostäder Målsättningen är att kunna markanvisa under 2016. Ett 20-tal byggherrar har inkommit med ansökningar om markanvisning inom området. En av dem är Stockholmsbyggmästarna som i samarbete med Utopia Arkitekter har tagit fram ett förslag kallat Academica.   Läs hela pressmeddelandet (pdf)

Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss på Stockholmsbyggmästarna för mer information. Du kan också läsa mer om oss i vår broschyr (pdf).

KONTAKTPERSON

Olof Ramberg
Ordningsman
Tel: 0730-73 51 71
E-post: olof.ramberg@stockholmsbyggmastarna.se

Vår broschyr

Läs broschyren om oss här.